Pomiary termowizyjne


Każde ciało, o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, emituje promieniowanie cieplne nazywane promieniowaniem podczerwonym IR. Kamery termowizyjne poprzez detektory promieniowania podczerwonego przetwarzają niewidzialną podczerwień, promieniowanie cieplne na gotowe do analizy termogramy poprzez bezkontaktowy, zdalny pomiar temperatury łącznie z fotografią cyfrową obiektu. Praktyczne wykorzystanie kamery termowizyjnej do badań termowizyjnych metodą nieniszczącą możliwe jest wszędzie tam, gdzie można zmierzyć temperaturę powierzchni. Termowizję można wykorzystywać m.in. w dziedzinach budownictwa, ciepłownictwa, energetyki, przemysłu, medycynie, ochronie środowiska i innych.Badania i analizy termowizyjne wykorzystujemy w takich dziedzinach jak:


1. BUDOWNICTWO


Ściana ocieplona (po lewej) i nieocieplona         Ściana G-K, widoczne placki kleju pod izolację

 • Przeglądy pełnej przydatności użytkowej nowo wybudowanych budynków czy mieszkań lub po ich przebudowie i remoncie, określanie miejsc niejednorodności cieplnej obiektów budowlanych oraz strat ciepła
 • Określanie stanu izolacji cieplnej budynków i mieszkań, braku jej ciągłości, określanie miejsc ucieczki ciepła (a więc miejsc straty pieniędzy) przez przegrody budowlane i niezaizolowane instalacje (mostki cieplne, szczelność okien i prawidłowość działania wentylacji) i określanie rozkładu ciepła w przegrodach i lokalizacja uszkodzonej czy złej izolacji, niedostatecznie ocieplone fundamenty, określanie właściwego zamontowania i zaizolowania okien i drzwi
 • Kontrola instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz określanie miejsc awarii w budynkach i mieszkaniach (przerwanie ciągłości instalacji ciepłej wody, ogrzewania podłogowego, systemów rurowych i wykrywanie strat ciepła i nieszczelności, wycieków i zatorów w instalacjach związanych z osadzaniem się nieczystości wewnątrz rur, uszkodzenia rur pod boazerią czy płytkami)
 • Wykonywanie przed rozpoczęciem termomodernizacji budynku, jego uproszczonej dokumentacji termicznej (pre-audytu), a po wykonaniu termomodernizacji wykonanie badań sprawdzających rezultat tych działań oraz diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków przed jak i po termo renowacji czy termomodernizacji- powykonawcza diagnostyka termiczna budynku-audyt termowizyjny budynku
 • Dokumentowanie zdjęciami termowizyjnymi i ich raportami wykonywanych certyfikatów energetycznych budynków oraz mieszkań.
 • Diagnostyka wad konstrukcyjnych budynków oraz dokumentowanie prawidłowości stosowania reguł budowlanych i właściwych materiałów oraz właściwej jakości prac (kontrola inwestycji czy remontu pod kątem jakości wykonania w trakcie trwania oraz po zakończeniu), wykrywanie pęknięć przegród- dzięki temu możliwość składania reklamacji
 • Wykrywanie zawilgoceń i przenikania powietrza z zewnątrz budynku do środka w nieszczelnościach- zawilgocenia przegród budowlanych, miejsca narażone na rozwój wywołujących alergie pleśni i grzybów, badanie nieszczelności dachów, szczególnie płaskich, kontrola mokrych ścian, podłóg i stropów ze względu na zdarzenia powodziowe, nieszczelność systemów odprowadzenia deszczówki i ścieków, przenikanie do budynku opadów gruntowych, lokalizacja miejsc wychłodzeń w przegrodach-przemarzanie naroży pomieszczeń
 • Badania termograficzne wnętrz mieszkań i budynków pod kątem komfortu cieplnego (przeciągi - ruch powietrza spowodowany wentylacją, nieszczelnościami stolarki-zużyte uszczelki czy odwrotnym ciągiem wentylacyjnym; zawilgocenie, ocena zrównoważonego promieniowania cieplnego ze wszystkich stron)
 • Badanie jakości nieruchomości przed zakupem od Developera, Spółdzielni Mieszkaniowej czy przez Biuro Nieruchomości w celu wyeliminowania kupienia domu czy mieszkania z wadami budowlanymi powodującymi wysokie zużycie ciepła-całościowa diagnostyka budynku-ścian, stropów, dachu, podłóg i instalacji wewnętrznych oraz urządzeń
 • Lokalizacja (inwentaryzacja) przebiegu instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania jak i ogrzewania podłogowego w budynkach i mieszkaniach
 • Analiza pracy i stanu kolektorów słonecznych, wykrywanie wad kominów
 • Badania urządzeń grzejnych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym oraz diagnostyka stanu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych (bardzo ważne w budynkach drewnianych) oraz zamieszkania zbiorowego (pensjonaty, hotele, internaty, schroniska) i użyteczności publicznej
 • Systematyczne, wg decyzji klienta (bieżące, okresowe) kontrole termograficzne budynków i mieszkań-ścian, stropów, dachów etc.

  Badania termowizyjne w budownictwie wykonywane są przede wszystkim w czasie sezonu grzewczego (od jesieni do wczesnej wiosny) i przy odpowiedniej różnicy temperatur otoczenia zewnętrznego oraz wnętrza budynku (badania od strony zewnętrznej i wewnętrznej). Różnica ta powinna wynosić ok. 12-15°C.Zakłady przemysłowe małe i średnie oraz ciepłownictwo i energetyka, hutnictwo, elektronikaTermogram pieca przemysłowego do obróbki cieplnej     Piec przemysłowy do obróbki cieplnej

 • Wykrywanie miejsc przegrzania się wirujących części silników, maszyn, łożysk tocznych, układów napędowych, wałów, przekładni, sprzęgieł, kompresorów, pomp, pasów napędowych etc. związanych z za dużym zużyciem elementów
 • Diagnozowanie uszkodzonych złączy i instalacji elektrycznych, bezpieczników, wyłączników, szaf elektrycznych i sterowniczych, instalacji elektrycznej na połączeniach i lokalizacja przeciążenia przewodów elektrycznych czy innych punktów wadliwie połączonych lub skorodowanych
 • Diagnostyka linii zasilających i przyłączy budowlanych czy linii produkcyjnych-profilaktyka
 • Diagnozowanie stacji transformatorowych i kondensatorowych, stanu kabli i izolatorów-profilaktyka
 • Lokalizowanie instalacji z ciepłą wodą i instalacji grzewczych oraz wycieków i awarii na tych instalacjach, umiejscowienia instalacji grzewczych, przebiegu sieci ciepłowniczej, miejsc uszkodzeń zmęczeniowych układów mechanicznych
 • Określanie stanu izolacji małych kotłów i diagnostyka kominów przemysłowych i innych wysokich obiektów energetycznych, rurociągów przemysłowych
 • Diagnostyka izolacji rur, jej uszkodzeń i błędów w wykonaniu izolacji
 • Konserwacja prewencyjna (serwisowanie) - mechaniczne oraz elektryczne inspekcje systemów, maszyn, urządzeń mechanicznych (np. obrabiarki skrawające do metalu), energetycznych i elektrycznych w celu uniknięcia kosztownych skutków ich awarii
 • Wykonywanie usługi "Pogotowia Termowizyjnego" - natychmiastowy przyjazd na życzenie w celu diagnozy np. w przypadku różnych awarii
 • Badanie izolacyjności ścian magazynów chłodniczych oraz chłodni samochodowych, chłodni dystrybucyjnych, mroźni, tuneli szokowych, przechowalni i suszarni zbóż (agregatów do chłodzenia i suszenia)
 • Badanie centrali wentylacyjnych (w biurach, kinach etc.), instalacji klimatyzacji, agregatów skraplających (w supermarketach), agregatów wody lodowej, komór specjalistycznych niskotemperaturowych
 • Badanie uszkodzonych wymienników ciepła

Instalacje energetyczne
Instalacje energetyczne.Zyski z wykonywania badań i kontroli termowizyjnych:

 • Oszczędności finansowo-ekonomiczne jak zmniejszenie kosztów ogrzewania, strat ciepła, nieprzewidzianych nagłych wydatków (ze względu na awarię) a tym samym uniknięcie kosztownych, nieprzewidzianych remontów
 • Dzięki pomiarom termowizyjnym można zapobiec i ograniczyć ilość awarii, niebezpiecznych zdarzeń
 • Używając kamery do badań maszyn i urządzeń wydłużamy ich czas eksploatacji i bezawaryjnej pracy, wcześniej diagnozując usterki
 • Maksymalnie ograniczamy okresy niezaplanowanych przerw produkcyjnych i postojów maszyn
 • Mamy możliwość weryfikacji poprawności wykonania zadań inwestycyjnych czy remontów prowadzonych przez zewnętrzne firmy
 • Poprawiamy warunki BHP w zakładach oraz bezpieczeństwo techniczne mieszkań i budynków
 • Uzmysławiamy inwestorom czy właścicielom mieszkań jak dużo tracą pieniędzy na skutek ucieczki ciepła przez nieszczelne bądź źle zaizolowane przegrody

Przeprowadzając proces ocieplenia przegród budowlanych czy modernizacji instalacji i źródeł ciepła po analizie wykonanych uprzednio zdjęć termograficznych budynku, oszczędzamy znaczne ilości pieniędzy na ogrzewanie pomieszczeń.

Autoklawy
Autoklawy.


Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Pomagają nam one udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookies.
Wszystkie prawa zastrzeżone webdesign